نيست؟ ,اونا ,آقاي ,تعهدات ,روحاني ,اسمش ,آقاي روحاني ,هسته ايمون ,اونا بايد ,سيمان تزريق ,تزريق كرديم ,سيمان تزريق كرديم

آقاي جان كري گفتند: ما لحظه به لحظه توافق هسته اي با ايران رو رصد ميكنيم كه تعهدات ايران كامل انجام بشه...حالا ما نيروگاه اراكمونو كه به فنا داديم...٣٠٠٠سانترفيوژ رو هم كه سيمان تزريق كرديم كه اصلا اينا ديگه قابل استفاده نيستند ... چه حال چه آينده...بعد چرا تعهدات ما به اين زودي به چشم آمريكا مياد بعد تعهدات اونا اثري ازش نيست؟؟ كسي جواب اين سؤال رو ميدونه؟ به نظرتون اين خسارت محض در جلوي چشم نيست؟

آقاي روحاني هم گفتند مردم سال٩٥منتظر ارزاني نباشند ما صرفا تورم رو كنترل ميكنيم!!!! چرا تعهدات ما واسه اونا اينقدر زود ودركمتراز يك روز آشكار ميشه وتعهدات اونا نه تنها كم نشده هفته ي قبل تحريم جديد عليه ما وضع كردند...اين ظلم نيست؟ اين اسمش بي انصافي نيست؟ مردم ايران گناه ندارن؟ مردمي كه٨سال زجر وفلاكت رو با عرضه كوپن توسط دوستان آقاي روحاني يعني آقاي موسوي نخست وزير وقت تحمل كردند؟ ما انسان نيستيم؟ ما با تمدن چندين هزارسالمون به تعهدات كشوري باقدمت٤٠٠سال زود تند سريع عمل كنيم اسمش بردگي نيست؟ اونا بايد كفشاي مارو واكس بزنن يا ما؟ اونا تمدن باستان دارن يا ما؟ اونا بايد از ما بترسند يا ما؟ اينكه ما سرررررريع سيمان تزريق كرديم به تاسيسات هسته ايمون تاسيساتي كه ١٩سال واسش جنگيديم...خون داديم..٥تا از بهترين دانشمندان هسته ايمون رو تقديم كرديم  آيا اسمش بزدلي نيست؟ اينكار ترس از آمريكا نيست؟ چرا خودمون رو نوكر ميدونيم وآمريكا رو كدخدا؟ چرا هر جا ميگيم ايراني ميگن داعش؟؟؟؟ چرا عزتي نداره پاسپورت ايران؟ آقاي روحاني گفت من ١٠٠روزه عزت به پاسپورت برميگردونم امروز١٠٠٠روز گذشته دولت سه ساله شده چرا عزتي نداريم؟ نيروگاهمونم كه سيمان ريختيم بازم ذليل تر شديم؟ به نظرتون با نرفتيم تو باتلاق كه هرچي دست وپا ميزنيم بيشتر فرو ميريم؟ باتلاق سياست آمريكا؟ واقعا چرا ما اينقدر زود تعهداتمونو عملي كرديم؟ 

موافقان آقاي روحاني وسياست هاي ايشون ميشه لطفا طفره نرن وجواب بدن اين سؤالو؟


برادر كوچك شما...محسن قادري...پنجمين روز بهار٩٥

التماس دعا منبع اصلی مطلب : یه لقمه تحلیل
برچسب ها : نيست؟ ,اونا ,آقاي ,تعهدات ,روحاني ,اسمش ,آقاي روحاني ,هسته ايمون ,اونا بايد ,سيمان تزريق ,تزريق كرديم ,سيمان تزريق كرديم

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خسارت محض!